Tograí

Nollaig in Éirinn Fadó


An cuimhin leat nuair nach bhfuair páistí féiríní ach ar Lá Nollag? An cuimhin leat nuair a thug Daidí na Nollag bronntanas amháin leis in ionad deich gcinn? An bhfuil scéalta agat faoi nósanna agus traidisiúin Nollag na hÉireann - dála Nollaig na mBan nó Lá an Dreoilín? An bhfuil scéalta deasa, greannmhara, nó brónacha agat a bhaineann leis an Nollaig nuair a bhí tú óg?

Má tá, ba mhaith le Waddell Media cloisteáil uait. Tá Waddell Media ag déanamh cláir faisnéise speisialta uair an chloig, Nollaig in Éirinn Fadó, do TG4 faoin tréimhse (1920-1990). Tuilleadh Eolas

Ionad an Phobail Machaire Rabhartaigh

Ionad an Phobail Machaire Rabhartaigh
Tá an obair críochnaithe ar chostas de €800,000. Fuair muid 80% de dheontas ón Roinn Gnóthaí Pobail Tuaithe agus Gaeltach, 65,000 ó Gael Linn agus 50,000 ó lotto na paróiste. Tá muid fíor bhuíoch as an tacaíocht sin ar fad. Bhí 3 chúrsa ag Gael Linn san Ionad i mbliana agus anois tá scoil náisiúnta Mhachaire Rabhartaigh ag úsáid na háite go dtí go mbeidh an obair críochnaithe ar an scoil. Tá súil againn go rachaidh an tIonad chun tairbhe don phobal uilig, go háirithe an aos óg. Má tá níos mó eolais ag teastáil uait faoin tIonad, nó faoi seomraí a chuir san áireamh, tig scairt a chuir ar Máire san Ionad ag 0749135556.

image2right.endimage2

Ceardlann.endlist Ag ócáid a bhí ag "Youth Work Ireland" i Óstán an Crown Plaza i mBaile Átha Cliath ar na mallaibh bronnadh gradam as mórobair dheonach ar Máire Mhic Pháidín as Machaire Rabhartaigh. Bronnadh an duais uirthi mar aitheantas ar an obair dheonach atá déanta aicí anuas tríd na blianta le daoine óga, go háirithe le Club Óige Chríost Rí. Tá Máire ina ball do Ógsheirbhís Dhún na nGall agus is iad a chuir a hainm chun tosaigh. Bhí 39 duine as gach cearn d'Éirinn san iomaíocht. Rinneadh gearrliosta de 11 ansin agus ainmníodh na buaiteoirí ar an oíche. Ba é an t-Aire Stáit do Ghnóthaí Óige agus Páistí, Barry Mac Aindrias, a bhronn an duais agus ba é John Creedon RTE a bhí ina láithreoir don ócáid.
D'oscail an Scoil Bheag ar an 10ú Meán Fómhair 2008. B'iad May Mhic Aoidh agus Máire Ní Cholla na stiúrthóirí. B'iad Carol Ní Mhaoilchiaráin agus Anna Uí Chanainn na stiúrthóirí ar an Naíolann. Chomh maith le seo tá ait ar fail sa scoil bheag do chúram iar-scoile. Sé €1m costas iomlán an togra, agus fuarthas an deontas seo on Roinn Dlí agus Ceirt.

Halla na Paróiste

Halla úr Ghort  a' Choirce
Tá an obair ar an togra críochnaithe agus tá an halla bheith ar fáil don phobal anois. Chosainn an togra seo suas le milliún euro. Tá súil againn go mbainfidh an pobal úsáid as na háiseanna ar fad sa halla. Tá stáitse úr le coras soilse sa halla agus bheadh se go deas tús a chur le drámaíocht sa pharóiste arís!

Sean halla Ghort  a' Choirce

Tá príomh oifig Coiste Pobal Ghort a' Choirce i Halla na Paróiste anois. enddiv


.divcenter;">

Gárradh na Mílaoise


Garradh na Mílaoise

Tá an obair ar an ghárradh seo chóir a bheith críochnaithe. Ba é Coiste Pobail Ghort a’ Choirce chomh maith le Joe Gallagher (úinéir Óstán Loch Altan) a dhíol as costaisí an ghárraidh seo. Nuair a bhéas sé críochnaithe beidh ardán ann do dhamhsóirí, grúpaí ceoil agus drámaíocht faoin aer.