Fáilte chuig suíomh Coiste Pobail Ghort a' Choirce


Imeachtaí Áitiúla

Féile Ghort a'Choirce 2019

Beidh Féile Ghort a'Choirce 2019 ar siúl i mblaina ó Déardaoin an 25ú Iúil go dtí Dé Domhnaigh an 28ú Iúil. Tuilleadh eolais

Aifreann Reilige Ghort a'Choirce 2018

Aifreann Reilige Ghort a'Choirce 2018 a cheiliúreadh Dé Domhnaigh an 29ú Iúil ar a trí a chlog.

26ú Iúil Déardaoin

7 i.n.Siúlóid go Tobar na bhFaithní - áit chruinnithe: i gCarr Chlós

27ú Iúil Dé hAoine

Clann Mhic Ruairí i Halla Paróiste Ghort a ’Choirce, doirse oscailte ag 8 i.n. seó tosnú 8.30 i.n. Cead isteach €10

Dé Sathairn 28ú Iúil, Lá Aonaigh 10.30 r.n. – 3:00 i.n.

I dTeach a’Cheoil
Comórtas Bácála agus Glasraí sa tSeanscoil
Taispeántais Sean Phictiúir ón cheantar
Cupán tae agus soláistí ar fáil

I gCarr Chlós Mhic Laifeartaigh (Eurospar Car Park)
Ceol le Josie Cannon

Taispeántais déanamh cléibh/sníomh/déanamh ime

Nóin: Ceardlann sean nós damhsa le Frank Sweeney

12.45 i.n. Damhsóirí Áitiúla

1.15 i.n. Comórtas madraí

Seastán do Charthanachtaí do Ospís Dhún na nGall & 'Falcarragh First Responders' & fáilte roimh sheastáin ón phobal

I Láthair: TJs Teddies/Péinteáil Aghaidh/Caisleán Spraoi/BBQ agus go leor eile

MEAS
Torthaí uath MEAS ar chomórtas an baile is slachtmhara sa phobal

Tráthnóna Dé Satharn:

10 i.n. Ceol traidisiúnta le Seamus Joe Jack agus a chairde dTigh Bhillí

29ú Iúil, Dé Domhnaigh

3.00 i.n. Aifreann naReilige agus cupán tae sa tSean scoil

Damhsa na Féile in Óstan Loch Altan

10 – 11i.n. Ceardlann Jivála Le Aisling Finnegan/Doohan. Táille €10, cludaíonn seo cead isteach ag Damhsa na Féile
11i.n. go mall Ceol le Anne Biddie agus a Banna
Comórtas Jivála le duaiseanna: €100 chéad duais agus €50 dara duais

Cead isteach: €10/Admission €10

Baill Coiste Pobail Gort a' Choirce:

Mín Larach Barney Ó Gallchoir
Machaire Rabhartaigh Molly Uí Earcain / Mary Ní Mhiacháin
Doire Chonaire Seamus Ó Briain / Micheal Mac Géidigh
Ardai Bheag Neilius Mac Giolla Chóill Gráinne Uí Dhugain
Gort a’Choirce Anne Mhic Suibhne / Ciarán Ó Cuireáin
An Bhealtaine Máire Uí Ghallchóir / Carol Ni Mhaolchiarain
Caiseal na gCorr Máire Ui Ghallchóir
Caiseal Ruairi Mac Monagail / Séan Ó Canainn
Seanbhaile Síle Mhic Aoidh / Brian Boyle
Cill Ulta Seosamh Ó hEarcain/ Gearoid Ó Dugáin

Bunaíodh an coiste i ndiaidh toghachán sa pharóiste i 1999.

Toghadh beirt as achan bhaile fearann le h’ionadaíocht a dhéanamh do phobal na mbailte sin ar an choiste. Tá 16 baile fearann ar fad i bParóiste Ghort a’Choirce.

Beidh an triú toghachan ar siúl in 2009 agus toghfar ball úr amhain as gach baile lena chinntiú go mbíonn leanúnachas le h’obair an choiste.

Is tré mhean na Gaeilge amhain a dhéanann an coiste a ghnoithe. Tagann na baill le chéile uair sa mhí no níos minicí ma bhíonn abhair tabhachtach le plé. S’iad príomh aidhmeanna an choiste no forbairt a dhéanamh ar gath gné de shaol na paróiste.

Díritear go háirithe ar chaomhnú agus forbairt an chultúr agus an teanga, cur leis an turasoireacht chultúrtha agus infrastructúr fisiciúil agus soisialta a fhorbairt. Cuirtear béim go leith fosta ar chaomhnú na timpeallachta lena chinntiú nach scriosfar an pharóiste tré barraiocht forbairtí móra agus truailliú an taobh tíre.

Pobal Chríost Rí Gort a' Choirce Nuachlitir ar parishpress.net

Teagmhál:


Machaire Rabhartaigh
Gort a' Choirce
Leitir Ceannainn
Co. Dhún na nGall

Fón póca: 0863174260
Ríomhphost: coistepargac@gmail.com